REKLAMAČNÍ PROTOKOL on-line obchodu iNTENSi


Firma/jméno a adresa kupujícího:

IČ:
(a DIČ)

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

Reklamované zboží:


Datum nákupu:(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

Podrobný popis závady:
Návrh způsobu řešení reklamace:
1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

2. Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.Datum: __________________                                                                          Podpis kupujícího:_______________________________________