Se šlechticem ne tak ledajakým - se šlechticem mezi keři - "Klokočem zpeřeným".
A také s jeho plody - klokočím.
Vaši pozornost si tato zajímavá dřevina právem zaslouží.